MUNTATGES INDUSTRIALS

Estructures, muntatges i soldadures JS és una empresa dedicada al disseny, fabricació i muntatge d’estructures metàl·liques amb acabats professionals i de qualitat. Oferim un gran ventall de possibilitats adreçats a diferents sectors, tant de l’empresa de construcció com a la industria o serveis de mecanització a d’altres empreses o tallers.

Estructures, muntatges i soldadures JS és una empresa jove i dinàmica amb experiència en el sector. És una empresa innovadora, amb constant renovació i esperit de superació, amb inquietuds per adquirir nous coneixements i per adaptar-se a les noves tecnologies. Incorporant experiència, recursos i tecnologia punta podem oferir un millor servei al client. Que els nostres projectes tinguin un tracte familiar i humà potencia positivament el resultat final de la nostra feina, cosa que ens ajuda a superar-nos dia a dia. Continuar comptant amb la confiança tant de clients com de proveïdors, ens omple de satisfacció i ens encoratja en la nostra feina.

HOMOLOGACIONS

La nostra empresa, ha obtingut la corresponent acreditació respecte a la EN-1090 en la construcció d’estructures metàl.liques, acreditant així la bona execussió dels treballs a taller. També compte amb numeroses homologacions en soldadura totes elles certificades per OCA, ATISAE,i d’altres entitats col·laboradores de l’administració

Exemples d’homologacions actives:

  • Homologació en elèctrode E-7016 bàsic, en posicions vàries, en acer carboni.

  • Homolgació de MIG-MAG, fil continu, en posicions vàries, (en pla, en angle, ...) en acer al carboni e tocar amb bisell i amb un gruix màxim o 100mm de gruix.

  • Homolgació de TIG, en posició 6G en acer.

Estructures JS per a l’execussió dels seus projectes compta també amb un coordinador de soldadura que ens permet l’execussió dels plans de soldadura, supervisió i execussió de millores sobre el projecte a executar. Com a millora també permet fer una formació més detallada als soldadors i asegurar una correcte execussió de les soldadures a executar.

INSTAL·LACIONS

Estructures, muntatges i soldadures JS està dotada d’una amplia gama de maquinària mòbil i d’altres instal·lacions fixes ubicades en dues naus on la superficie total és de 5500 m2 , espai i recursos adequats per a poder realitzar la nostra feina amb les màximes garanties i professionalitat.

Les instal.lacions queden dividides en 2 ubicacions, una per a enmagatzematge granallat i pintat de perfils, i l’altre com a manipulació, transformació i acabat de l’estructura metàl.lica.

Estructures JS compta amb un edifici anex a la nau principal d’eleboració on hi ha el departament administratiu i el departament Tècnic amb una superficie de 250m2 on es desenvolupen tots els projectes solicitats.

Disposem d’una maquinària actual i moderna, en perfecte estat de conservació i un exhaustiu manteniment que, juntament amb l’experiència dels nostres operaris, ens permet garantir qualitat i rapidesa en tots els nostres treballs. Oferim el millor servei i qualitat, màximes prestacions i gran serietat.

RECURSOS A TALLER

Estructures JS posa al servei dels seus clients els recursos necessaris per desenvolupar les tasques solicitades en la millor qualitat i per aixo disposa en les seves instal.lacions d’equips d’ultima generació informatitzats i preparats per desenvolupar tasques de gran complexitat amb la máxima eficacia. Alguns d’ells serien:

- Linea automática de granallat i pintat.
- Linea automática de tall i taladrat per a perfils fins a un màxim de 1000mm.
- Ponts grua amb capacitat d’elevació de 20 tns, 18 tns i 10 tns.
- Plasma per a tall de xapa fins a 50 mm portàtil.
- Compressors mòbils amb una capacitat de 400 l.
- Equipament complet d’eines de mà.
- Plegadora 200 tones i plegat de 4 metres amb control numèric.
- Cisal·la hidràulica per tall de 10 mm espessor amb control numèric.
- Centre de treball de punxonat de 85 tones.
- Serra-cinta amb tall de 320mm, 400mm, 600mm i 1010mm.
- Maquinària de soldadura Tig, Mig Mag.
- Tallers amb una superficie total de 5500 m2 equipat amb ponts grua.

RECURSOS PELS MUNTATGES

Estructures JS compte per l’execussió dels diferents projectes amb una xarxa a nivell nacional de proveïdors amb maquinaria pesada i semipesada per executar les diferents tasques necessaries a la hora dels muntatges. Tot i aixo, Estructures JS té recursos propis per poder executar gran part dels treballs.

Alguns d’aquests serien...

  • - Tráiler amb grua de 56 Tns i 35mts de longitud màxima.
  • - Camió grua amb grua fins a 9 m.
  • - Generadors de corrent fins a 30 Kva insonoritzats.
  • - Motosoldadors de 250 ampers.
  • - Motosoldadors “Inverter” per soldar amb TIG.
  • - Soldadors d’obra amb 400 Ampers de potència.
  • - Soldadors portàtils “Inverter” baix consum.

EL NOSTRE PERSONAL

El nostre personal ha estat format específicament per realitzar, amb la màxima seguretat i eficiència, tots els treballs que ens són encomanats adquirint el compromís de qualitat, puntualitat i professionalitat que es mereixen rebre els nostres clients.

En les instal·lacions més complexes, els nostres tècnics o enginyers col.laborent juntament amb els operaris i empreses subcontractades per aconseguir finalitzar amb èxit els treballs a realitzar i si és requerit, es realitzen un seguiments, juntament amb el client i així evitar que puguin sorgir problemes inesperats.

En l’àmbit administratiu i formatiu, anualment es fan jornades de reciclatge i actualització de coneixements tant professionals, com personals i per descomptat, diferents cursos de prevenció de riscs laborals per tal que en els muntatges no hi hagin problemes per manca de coneixements.