CYPE 3D és un àgil i eficaç programa pensat per realitzar el càlcul d'estructures en tres dimensions de barres de formigó, d'acer, mixtes de formigó i acer, d'alumini, de fusta, o de qualsevol material, inclòs el dimensionament d'unions (soldades i cargolades de perfils d'acer laminat i armat en doble T i perfils tubulars).

Les barres d'acer, els pilars i les bigues de formigó armat, poden ser dimensionats per el programa. Els pilars mixts de formigó i acer poden ser comprovats per el programa.

Per als dissenyadors que estan explorant noves formes utilitzant algoritmes generatius, Grasshopper és un editor d'algoritmes gràfics perfectament integrat amb les eines de modelatge 3-D de Rhino. Grasshopper es connecta directament amb Tekla permetent modificar l'estructura en temps real, tant en dimensions com en perfils. Amb Grasshopper no hi ha límit de formes. Es poden crear estructures molt complexes i anar-les variant amb simples paràmetres sense suposar un esforç ni cost excessiu.

Tricalc calcula estructures d'acer, de formigó i de qualsevol material, fins i tot, estructures de formigó amb cintres d'acer i naus d'acer amb forjats, lloses, murs resistents i murs de contenció o pivots; en un únic programa, amb una mateixa forma de treball i amb totes les seves prestacions, sense necessitat de canviar de programa i de forma de treball depenent del material de l'estructura.

Tekla Structures és el programari BIM líder mundial en estructures, sense importar el tipus de material.

Defineix i detalla de forma àgil i exacta qualsevol tipus de projecte en un model capaç de generar de manera automàtica tota la documentació necessària per materialitzar el projecte.