SECTOR SERVEIS

Estructures JS col.labora amb diferents empreses, Estudis d’arquitectura i enginyeries per a la correcte execussió de projectes de diferent magnitud, ja sigui a nivell de oficina tècnica amb els seus tècnics propis com amb execussió a taller, amb procesos com el granallat i pintat, el tall i perforat automàtic de perfils o l’ensamblatge i soldadura d’elements. També col.laborem en l’execussió de grans obres amb d’altres empreses del nostre sector.