Estructures JS fabrica la passarel.la al Port de Barcelona

Estructures JS construeix 2 passarel.les peatonals, escales i estructures d'ascensor per al projecte d'ampliació del moll Príncep d'Espanya al port de Barcelona

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0