Per l'empresa Vidrala de Castellar del Vallès, construcció de 4 edificis ubicats en diferents punts de la fàbrica, destinats a magatzems

Projecte de construcció de 4 edificis ubicats en diferents punts de la fàbrica destinats a magatzem de recipients de vidre per a alimentació.
Projecte realitzat per: EGIA INGENIEROS de Bilbao
Projecte de 190 tns

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0